Publikationer

På denne side finder du rapporter, konferenceoplæg og artikler om GNU-projektet. Siden bliver løbende opdateret.

Rapporter i kronologisk rækkefølge

Spante, m. & Svedäng, M.: »Doing cross-border science experiments using ICT for co-planning, documentation and evaluation as a method for increased motivation to participate in, and learn about, science experiments« publiceret i forbindelse med SITE-conference marts 2014. 

Spante, M., Karlsen, A.V., Nortvig A-M, Christiansen, R.B. : »Grenser, barrierer og broer: Bruk av computermediert kommunikasjon i oppbyggelsen av kulturmøter i synkrone, online arbeidsfellesskap«, kapitel i antologien Multimodalitet og Kulturmøter, der udgives af Nofik – Norsk Forening for Interkulturell Kompetanse senere på året.

Forssell Eriksson, G., Johansson Svensson, A.,: »Success factors within computer-mediated collaborative learning« publiceret i forbindelse med 6th International Conference of Education, Research and Innovation november 2013 i Seville.

Steffensen, T.: »Nettet som nordisk mødested i danskundervisningen« i Dansk_Noter nr. 4 (2013).

Johansson Svensson, A., Rustand, K. A., Sofkova Hashemi, S. & Steffensen, T.: »Students’ Use of Semiotic Structures in Synchronous Computer-Mediated Communication« (2013).   

Sebro, T. & Steffensen, T.: »Læseoplevelser og læseforståelse i et nabosprogsperspektiv« i Viden om læsning nr. 14 (2013).             

Pareto, L., Lindhardt, B., Vejbaek, L., Wølner, T. A. & Gynther, K.: »A Model for Instructional Design in Virtual Nordic Classrooms« s. 222-233 i The Inaugural European Conference on Technology in the Classroom 2013: The Impact of Innovation: Technology and You (The International Academic Forum, 2013). Rapporten blev præsenteret på The Inaugural European Conference on Technology in the Classroom 2013 i Nagoya.                        

Spante, M., Karlsen, A.V., Nortvig A-M, Christiansen, R.B.: »Cross-border collaboration in History among Nordic students: a case study about creating innovative ICT-didactic models« publiceret i forbindelse med ECTC 2013 – The European Conference on Technology in the Classroom, afholdt i Brighton juli 2013.

Nortvig, Anne-Mette & Christiansen, R. B.: »Grænseoverskridende Nordisk Undervisning« i Meyer, S., Ruben, J. & Arnfred, J. H. (red.): Europæiske Scenarier – Skandinaviske Perspektiver (Alkvantor, 2013).

Christensen, O.: »Virtual Classroom in the Cloud« publiceret i forbindelse med International Conference on Communication, Media, Technology and Design maj 2012 i Istandbul.                                                                       

Lundh-Snis, U., Nilsson, A., Nilsson, L., Pareto, L., Petersen, A-L., Sofkova Hashemi, S., Spante, M., Wicke, K.: »Nordic Innovation Networks in Education: Dealing with Educational Challenges with Cross Border Collaboration and User Driven Design« publiceret i forbindelse med Uddevalla Symposium i Faro, 2012.                                                    

Kortlægningsrapport »Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU) – Barriere og potentialer« fra juni 2012.

Konferenceoplæg

Marts i år repræsenterede Maria Spante og Maria Svedäng GNU på SITE-konferencensen, Society for Information Technology and Teacher Education. Deres præsentation kan ses her Doing Science  

Juli 2013 Informations- og kommunikationsteknologi forventes at skabe nye gennembrud i folkeskolernes undervisning, men ind til nu er forskningen på området begrænset. I juli 2013 afholdtes i sydengland ECTC 2013 – The European Conference on Technology in the Classroom og forskerne i GNU producerede i den forbindelse tre virtuelle bidrag:

A model for Instructional Design in Virtual Classrooms

Cross-border collaboration in History among Nordic students: a case study about creating innovative ICT-didactic models                   

Students use of situated semiotic structures in synchronous inter-Scandinavian communication                                                            

 

Maj 2013 Til International Conference on Communication, Media, Technology and Design på Cypern var GNU repræsenteret ved Ove Christensen, hvis præsentation på konferencen kan ses her.

Artikler

November 2012 Magasinet Unge Pædagoger bragte artiklen Grænseoverskridende nordisk undervisning – Designprincipper for etablering af en tværinstitutionel og grænseoverskridende skole for danske, svenske og norske elever understøttet af digitale teknologier. Artiklen er skrevet af Karsten Gynther, projektleder for GNU og videncenterchef på UCSjælland.

Reklamer