Ledelsesgruppe

Projektleder for GNU og videncenterchef, UCSjælland, Karsten Gynther, kgy@ucsj.dk 

GNU skolekoordinator og forsker, Forskning og Innovation UCSJ, ph.d. Mikala Hansbøl, mikh@ucsj.dk 

Docent og forskningsleder fra Högskolen Wäst, Lars Svensson, lars.svensson@hv.se

Prosjektleder, leadpartner Norge, førstelektor, Tor Arne Wølner
Tor.A.Wolner@hive.no 

Projektleder, GR Utbildning, Ulrik Fostvedt, Ulrik.Fostvedt@grkom.se

Skoleleder, Sande Kommune, Tormod Ludvigsen,
Tormod.Ludvigsen@sande-ve.kommune.no 

Kommunikationsenheden, Roskilde Kommune, Carsten Wolfgang, carstenwo@roskilde.dk

Reklamer