Pressen skriver om GNU

  • September 2012 – Magasinet Folkeskolen

Læs Folkeskolens artikel: “Nordiske elever undervises på tværs af grænser”

  • September 2012 – Politiken

Læs Politikens note: “Undervisning på tværs af grænser”

  • Februar 2012 – Det europæiske magasin Government Gazette

Magasinet satte i februar fokus på det danske EU-formandsskab, og det har kastet glans på projekt Grænseoverskridende Nordisk Undervisning.

Læs artiklen: “Crossborder teaching in Nordic classrooms” på s. 47

  • Juni 2011 – Dagbladet Roskilde 

Læs artiklen: “Roskilde i spidsen for nordisk fællesskole”

Reklamer