Pressemeddelelser

Pressemeddelelse 6. juni 2011

Et nyt storstilet EU-projekt skal sætte fokus på at overkomme grænser i undervisningen mellem Danmark, Sverige og Norge blandt andet ved at anvende ny teknologi.

Projektet hedder Grænseoverskridende Nordiske Undervisning (GNU), og er et treårigt samarbejdsprojekt mellem i alt 15 danske, svenske og norske partnere. Projektets 29 mio. kr. er hovedsagligt finansieret af EU’s regionale udviklingsfond Interreg IV A.

Projektet forgår i et tæt samarbejde mellem Roskilde Kommune som initiativtager og University College Sjælland som er leadpartner for Danmark og Sveriges deltagere og University College Vestfold som er leadpartner for de norske deltagere. Der deltager uddannelsesinstitutioner og elever fra Øresund, Kattegat og Skagerrak-regionen som i tæt samarbejde med fem University Colleges, skal udvikle nyskabende modeller for et konkret grænseoverskridende studiefællesskab, der kan overkomme grænserne mellem de nordiske skolesystemer.

– Projektet er med sine eksperimentelle og brugerdrevne udviklingsmetoder nytænkende både, hvad angår udvikling af nye måder at anvende teknologier på i et nordisk perspektiv, men også gennem den måde forskere, lærere og elever fra de nordiske skoler skal samarbejde på, udtaler Karsten Gynther, videncenterleder for Educationlab på University College Sjælland.

Virtuel undervisning
18 klasser fordelt på 9 skoler i 3 lande skal blandt andet undervises i virtuelle klasser af en fælles lærergruppe. Nye teknologier og synkron kommunikation er i det hele taget noget, der vil blive satset på, som en del af projektet.

Projektet er med til at sætte dagsordenen inden for udvikling af nye undervisningsformer i hele Norden. GNU-projektet er i sig selv et banebrydende projekt, men det kommer ikke til at stå alene.

I fællesskab skal de 18 klasser planlægge og gennemføre fælles grænseoverskridende undervisning i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og matematik ved hjælp af nye teknologier. Der etableres en række virtuelle nordiske klasser, hvor svenske, norske og danske elever undervises samtidig af en fælles gruppe af nordiske lærere.  

Projektet etablerer et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og elever fra ÖKS-regionen og i et tæt samarbejde med de 5 University Colleges, som deltager i projektet, udvikles eksemplariske modeller for et konkret grænseoverskridende studiefællesskab, som vil understøtte integrationen mellem de nordiske landes skolesystemer.

Projekt GNU
Projektet løber fra 2011 til 2014.  Projektet har et budget på knap 4 mio. euro. University College Sjælland forvalter 3 mio. euro på vegne af danske og svenske samarbejdspartnere, mens den sidste en mio. euro forvaltes af University College Vestfold på vegne af projektets 7 norske partnere.

Reklamer