Matematik – gruppe C – maj 2013

Matematikbegreber på tværs af grænserne

Nordisk samarbejde under arbejdstitlen Mejeriprodukter – emballage – rumindhold – brøk – decimaltal og procent

Af Birgitte Adelmann Jensen, lærer på Absalons skole i Roskilde (DK)

6. klasse fra Absalons skole i Danmark, 6. klasse fra Glasbergsskolan i Sverige og 6. klasse fra Selvik skole i Norge har i år samarbejdet om at kommunikere matematik på tværs af grænserne. Samarbejdet mellem skolerne er etableret gennem EU projektet GNU.

I de faglige mål for matematik er i alle tre lande formuleret, at eleverne blandt andet skal arbejde med rumfang, brøk, decimaltal og procent. Derfor kom et af vores små samarbejdsforløb til at handle om at sammenligne rumindholdet i forskellige mejeriprodukters emballage, at omsætte disse tal til brøker, decimaltal og procent og herefter lave brøkopgaver med tallene.  

Eleverne lærer nye medier at kende                                                

Eleverne i de tre lande var alle opdelt i tremandsgrupper, som indledningsvis via Gmail havde arbejdet i fælles dokumenter, hvori de udvekslede matematikord, som de oversatte og forklarede. I det her beskrevne forløb havde lærerne fra Danmark, Norge og Sverige i fællesskab udformet opgaver, hvor nogle var skrevet på dansk og andre på norsk eller svensk. Derfor arbejdede grupperne i dagene forinden i egne klasser med at læse og forstå – altså oversætte opgaverne. Når de mødte ord, de ikke forstod, tog de Google til hjælp. De brugte også Google til at få læst tal op på henholdsvis norsk og svensk, så de havde et vis kendskab til, hvordan de siges i de andre lande.

Ny teknologi introduceres og eleverne mødes virtuelt

Løsningen af opgaverne forudsatte, at eleverne udvekslede oplysninger fra deres medbragte emballager; så efterfølgende skulle hver gruppe mødes virtuelt med en gruppe fra ét af de andre lande. De virtuelle møder foregik via programmet Adobe Connect – et værktøj, som var nyt for både lærere og elever, og som vi derfor forinden havde brugt en del tid på at blive fortrolige med.     

Matematik gruppe c - foto 1Matematik gruppe c - foto 2

I Adobe Connect er der både en chatfunktion og et whitboard, og disse funktioner blev brugt flittigt, da det ofte var nemmere for eleverne at forstå det skrevne frem for det talte. De svenske og norske elever forstod hinanden ret godt, mens kommunikationen frem og tilbage via dansk var meget svær. »Vi forstår ikke, hvad de siger«, »de svarer ikke på det, vi spørger om«, »må vi tale engelsk i stedet«, var nogle af de kommentarer, der indimellem hørtes. Eleverne, som i skolen sædvanligvis er meget frigjorte, blev pludselig temmelig generte og tilbageholdende, når de optrådte i det nye medie. Eleverne skulle indsætte oplysningerne i selvvalgte tabeller og vise hinanden, hvilken form for tabel, de havde valgt. Her gjorde de brug af endnu en funktion i Adobe Connect som kaldes share my shreen, hvor man kan vise dokumenter for hinanden. Det blev de hurtigt meget dygtige til.                                               

Matematik gruppe c - foto 3

Der er brug for megen ro og koncentration, når der kommunikeres teknologisk, så eleverne sad i små nicher på biblioteket og i et tilstødende lokale. Der blev arbejdet i fire Adobe-rum af gangen og grupperne skiftedes til at »være på« i intervaller på 15 minutter. Her ses et par elever, der arbejder videre med opgaverne, mens de venter på deres tur til igen at mødes i Adobe Connect.

Hvad har eleverne lært?  

Det vil nok være ukorrekt at sige, at eleverne i dette første års samarbejde har erhvervet sig nye matematiske kompetencer. Derimod har de opnået kendskab til og erfaringer med nogle nye teknologiske medier. Eleverne kan nu arbejde med Gmail og har erfaringer med at dele og skrive i hinandens dokumenter. De er blevet så fortrolige med Adobe Connect, at de nu er næsten selvkørende; de logger selv på, tester og anvender flere af de værktøjer, der er knyttet til.                 

Møderne i Adobe Connect har givet dem en øget bevidsthed om, hvor stor betydning langsom og tydelig tale, øjenkontakt, tydeligt kropssprog m.m. har for, at kommunikation kan lykkes. Og så har de da selvfølgelig også fået et større kendskab til, hvad tallene og nogle af de matematiske begreber hedder på hinandens sprog.

Vores erfaringer                                                                                                                         

Vi havde et ønske om, at en stor del af elevernes arbejde skulle være synkront/»face to face«, da vi regnede med, at det ville give øget motivationer. Vores forventninger til deres kompetencer m.h.t. nordisk sprog var dog nok for høje. Eleverne synes, det er interessant at mødes, men kommunikationen lykkedes ikke altid så godt, hvilket medførte, at eleverne ikke oplevede så stor en succes med arbejdet, som vi kunne ønske os.  Da netop de sproglige udfordringer på dette klassetrin synes store, ville det formodentlig have været en fordel, hvis klasserne også i modersmålstimerne havde samarbejdet, således at eleverne mødte de nordiske sprog i flere sammenhænge, end blot når de samarbejdede om matematik.

I denne samarbejdsform, hvor der for både lærere og elever er mange bolde i luften på en gang: ny teknologi, nye samarbejds- og organisationsformer, nye samarbejdspartnere og ikke mindst nye sprog, er forberedelsen en vigtig faktor. Som en elev så klogt og konstruktivt udtalte: »Det havde nok været bedre, hvis vi havde haft endnu mere tid til at forberede os, inden vi skulle mødes.« Det er jo en udtalelse, som vækker til eftertanke og selvransagelse. Vi skal bruge megen tid til grundig forberedelse af eleverne – meget mere end vi umiddelbart havde forestillet os.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s