Modersmål – gruppe A – marts 2013

Ny nordisk novelle

Ligger der en sproglig og pædagogisk merværdi i at arbejde sammen med elever fra Norge og Sverige? Hvis du spørger eleverne fra 7.c på Absalons Skole, er svaret ja.

Af Peter Vibov, lærer på Absalons Skole (DK) 

Elever i den danske folkeskole skal ifølge fælles mål arbejde med svenske og norske tekster og det svenske og norske sprog. Dette er dog ofte svært for eleverne, og mange elever finder det kedeligt og kan ikke se formålet.

Projektet GNU (Grænseoverskridende nordisk undervisning) forsøger at gøre undervisningen i andre modersmål mere interessant og nutidig. Som en del af projektet har elever fra Absalons Skole i Roskilde arbejdet sammen med elever fra Ytterbyskolan i Sverige og Gulskogen skole i Norge i seksmandsgrupper med to elever fra hvert land.

»Hvis vi bare skulle have arbejdet med svenske og norske tekster, tror jeg det ville have været lidt kedeligt. Jeg tror også, at det havde været svært, at huske det man havde lært«, siger Lasse fra 7.c.Udvikler kompetencerne
Formålet med projektet er, at udvikle eleverne i de tre nordiske landes sprogkompetence. For at sørge for at de faglige mål fra alle tre lande opnås, havde lærerne i de tre lande planlagt et GNU forløb, der omhandlede noveller.

»Vi kunne se, at det passede godt at arbejde med noveller, da det var noget, der var nævnt i de faglige mål for alle tre lande. Vi opstillede derfor nogle kriterier for, hvad arbejdet skulle indeholde, som stemte overens med de faglige mål. På den måde kommer projekter som disse heller ikke til at være en ekstra belastning. Man kan derimod sige, at vi slår to fluer med et smæk, idet vi både har om genren noveller og lærer om det svenske og norske sprog samtidig«, forklarer dansklærer i 7.c Lea Ivert Skovsgaard.

Forløbet blev sat i gang med at læse noveller fra de to andre lande. Noveller som i øvrigt var valgt ud af lærerne i de respektive lande. På den måde var alle elever med på, hvad novellegenren var for en størrelse, inden de skulle kaste sig ud i at producere en selv på tværs af landegrænserne. 

Udnytter teknologien
Hele ideen med GNU projektet er, at elever og lærere ikke mødes fysisk, men alt kontakt foregår elektronisk. Eleverne skulle derfor tale sammen via Adobe Connect, som er et webværktøj a la Skype. Her skulle de, inden de gik i gang med at skriver deres fælles novelle, tale sammen om, hvad novellen skulle omhandle. Noget der i den grad stiller krav til sprogforståelsen.

»I starten var det lidt svært at forstå hinanden, der var også lidt problemer med lyden i programmet nogle gange, så det gjorde det ikke bedre. Men alt i alt er det blevet nemmere at forstå hinanden hen ad vejen« siger Mads-Emil fra 7.c.

Eleverne arbejdede i de efterfølgende uger med at skrive novellen som en stafet i programmet Google Docs, der er et webprogram, hvor man kan skrive videre i andres filer, således at de i Norge skrev på novellen en dag, Danmark skrev videre næste dag, og Sverige fortsatte den tredje.

»Det var rigtig sjovt at se, hvad de andre havde fundet på, men nogle gange var det også lidt frustrerende, fordi at det man fik tilbage, som de andre havde skrevet videre på novellen, havde taget en helt anden drejning end det man selv havde tænkt skulle ske«, lyder det fra Mads-Emil.

Motivationsfaktor
Eleverne i 7.c mener, at det er en motivationsfaktor at arbejde sammen med elever fra et andet land, og der bliver lagt lidt ekstra arbejde i det, når der sidder nogle i den anden ende og skal arbejde videre på ens produkt.

»Vi vidste jo, at andre så det vi lavede. Derfor var vi klart mere motiveret, vi ville jo ikke bare lave noget bras, når vi vidste der sad nogle og ventede på vores arbejde, og skulle arbejde videre på det. Desuden var det rigtig sjovt, og man husker tit ting der er sjove bedre«, forklarer Lasse.

Klasselærer Lea Ivert Skovsgaard er enig med eleverne.

»Det var tydeligt at se, at det virkede motiverende for eleverne at arbejde sammen med nordmændene og svenskerne. Der var især mange af de drenge, som ellers har lidt svært ved at få sat gang i arbejdet, der virkelig ydede en god arbejdsindsats og fik rigtig meget ud af forløbet. Det at arbejde med IT var også i sig selv en motivationsfaktor for nogle«, fortæller Lea.

Forløbet blev afsluttet med, at eleverne læste andre gruppers noveller, vurderede dem ud fra de fra start opstillede kriterier, og derefter gav respons.

»Det var fint at læse de andres, alt i alt var det en rigtig sjov og ny måde at lære om norsk og svensk på, og faktisk synes jeg, at jeg er blevet bedre. Hvis der for eksempel er en svensker der udtaler sig på tv, har jeg lettere ved at forstå det end før, selvom jeg stadig ikke forstår alt«, slutter Lasse med et smil.  

Reklamer