Science – gruppe B – oktober 2012


Kjølberg Skole var på stranden i oktober, og var da på jakt etter skjell og muslinger, krepsdyr, snegler og planter i havet til GNU-projektet Felles hav – felles utfordringer.

Fælles hav – felles utfordringer

GNU Science B består av en 7. klasse på Sct. Jørgens Skole i Roskilde (Danmark) og en 7. klasse ved Kjølberg skole i Fredrikstad (Norge). GNU Science B har som tema på prosjektet Felles hav – felles utfordringer fokusert på Livet i Havet.

Af Maria Damlund, lærer på Sct. Jørgens Skole, og Ann Kristin Adolfsen, lærer på Kjølberg Skole.


Noen elever fra Kjølbergklassen går i strandkanten på Storesand, Hvaler – og leter etter skjell, snegler, småkryp, tang og tare.

Målet for perioden høsten 2012 er å lage et felles oppslagsverk med utgangspunkt i de tingene vi har funnet på ekskursjoner til stranden i Danmark og Norge.

Elevene ble begeistret for projekt-GNU, en uttaler:

»Jeg synes, det er veldig morsomt og bra å jobbe med GNU, fordi det er en annen type undervisning.«


Kjølbergklassen samlet det man kunne finne i strandkanten i noen hvite bakker.

Vi deler forskningsresultatene på wikispaces
Felles lager Kjølbergelevene og Sct. Jørgenelevene nå et oppslagsverk på Wikispaces.

Wikispaces er en forenklet variant av wiki, slik man kjenner den fra wikipedia.

Her presenterer begge klasser det de har funnet og så kobles dette sammen til et oppslagsverk, som kan brukes for basis for neste prosjektperiode.

Siden er, mens den er under arbeid, sperret for andre enn de som har tilgang.


Elevene brukte vanntette kameraer for å dokumentere hva de fant. Her har de tatt bilde av tang og tare under vann ved å slippe kamera ned i vann.

Vi undersøker sammen – på tvers av landegrensene

Sct. Jørgens Skole har arbeidet veldig overordnet om havet. Klassen har jobbet med ulike emner: plankton, fisk, planter, fiske osv.

Informasjonen er primært samlet inn fra strandturen klassen hadde i juni, i tillegg har man funnet informasjon på internett. Noen av elevene på Sct. Jørgens Skole har dissekrert fisk. Det er noe av det, klassen har presentert på det felles nettstedet.


På vårt felles oppslagsverk på Wikispaces, viser de danske elevenene hvordan de dissekerte fisk.

Kjølberg Skole var på stranden i oktober, og var da på jakt etter skjell og muslinger, krepsdyr, snegler og planter i havet.

Klassen besøkte Storesand, det er en strand ytterst i havgapet på Kirkeøy, Hvaler – midt i Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Klassen tok med seg en del av funnene tilbake til klasserommet for å kunne studere disse videre.


Elevene la segler, krabber, små krepsdyr og småfisk på sprit.

Kjølberg tok under strandekskursjonen mange bilder, disse er blitt sortert, og noen av dem er brukt til presentasjon. Elevene har også bidratt med informasjon til det felles nettstedet.  

For mer informasjon kan du kontakte: akad@fredrikstad.kommune.no

Reklamer