Om GNU

Projekt GNU 2011-2014 etablerer et grænseoverskridende samarbejde mellem 9 nordiske skoler og 18 skoleklasser, som i fællesskab skal planlægge og gennemføre fælles grænseoverskridende undervisning i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og matematik understøttet af nye teknologier.

Konkret etableres der en række virtuelle ”nordiske klasser”, hvor svenske, norske og danske elever undervises samtidigt af en fælles gruppe af nordiske lærere. Projektet etablerer et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og elever fra Øresund, Kattegat og Skagerrak-regionen og i et tæt samarbejde med de fem University Colleges, som deltager i projektet, udvikles eksemplariske modeller for et konkret grænseoverskridende studiefællesskab, som vil understøtte integrationen mellem de nordiske landes skolesystemer.

Initiativtager til projektet er Roskilde kommune, mens leadpartnere i projektet er University College Sjælland fra Danmark og University College Vestfold fra Norge.

Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond (ERUF) gennem EU’s program for Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerak.

Projektets formål
Projektet sætter fokus på såvel mentale som formelle barrierer for øget hverdagsintegration i de nordiske landes skolesystemer og generer eksemplariske og realistiske uddannelsesmodeller som:

  1. Mindsker de formelle barrierer for uddannelsesintegration.
  2. Etablerer et konkret og forpligtigende møde mellem elever og lærere fra de nordiske lande.
  3. Udvikler fælles nordiske undervisningsforløb, som fagligt bidrager til at øge elevernes kendskab til de nordiske landes kultur og historie med henblik på at styrke en fælles nordisk identitet og generelt styrke integrationen i hele ÖKS området.